FCBM MC MEMBERS & INVITEES
Name FCBM Designation
Shri Kirti Kumar Gandhi President, WICMA
Shri Bharat Parekh Hon. Secretary
Shri Mayank Mehta Hon. Treasurer
Shri Ram Kumar Sunkara Co-opted
Shri Rohit Bubna Member
Shri Vijay Panjabi Member
Shri Haresh Mehta Member
Shri Anil Loya Member
Shri Shlok Kedia Member
Shri Vincent Mathias Member
Shri B.A. Shah Past President
Shri Shyamsunder Kejriwal Past President
Shri Pankaj D. Shah Past President
Shri M.D. Shah Past President
Shri Deepak Killawala Past President
Shri Baldev Mehta Past President
Shri Ashok Vyas Past President
Shri Kirit B. Doshi Past President
Shri R.R. Ankola Past President
Shri Pradip Bosmaya Past President
Shri Alkesh Saraf Invitee
Shri Dilip Patel Invitee
Shri Keshav Paratkar Invitee
Shri Nirmal Sadgir Invitee
Shri Pratap Puranik Invitee
Shri Satyajit Patel Invitee
Shri Shridhar Prabhu Invitee
Shri Vinay Patel Invitee